BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci -BOZP

- audit stavu zajištění BOZP

- zpracování, zavedení předepsané dokumentace
- analýza a vyhledání pracovních rizik
- školení zaměstnanců na všech pozicích ( vedoucí, externí firmy, atd.)
- školení odborná (např. práce ve výšce, motorová pila, mototrové vozíky, atd.)

- zpracování zařazení do kategorií dle faktorů rizik

- organizování a provádění pravidelných ročních prověrek
- zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek TZ
- zpracování místních provozních řádů, pokynů, směrnic apod.

  a další činnosti dle požadavků....


Šipka
Rychlý kontakt
 
Kancelář: Částkova 74,
326 00 Plzeň
Jiří Šedivý 725 421 701
Petr Šedivý 774 822 136
info@bezpecnevpraci.cz
Mapa: Mapa
Šipka
Poptávkový formulář
 
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poptávka: