Požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci -BOZP

- audit stavu zajištění PO

- zpracování, zavedení předepsané dokumentace
- odborná příprava preventivních požárních hlídek
- odborná příprava preventistů požární ochrany
- školení zaměstnanců na všech pozicích ( vedoucí, externí firmy, atd.)
- pravidelné kontroly požárně bezpečnostních zařízení
- zajištění cvičných požárních poplachů s možností ukázek hašení

- posouzení požárního nebezpečí

- zpracování dokumentace zdolávání požáru

- návrh a realizace značení únikových cest

- zpracování evakuačních plánů - výkresová část a textová část

- zpracování požárních řádů

- zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

  a další činnosti dle požadavků....


Šipka
Rychlý kontakt
 
Kancelář: Částkova 74,
326 00 Plzeň
Jiří Šedivý 725 421 701
Petr Šedivý 774 822 136
info@bezpecnevpraci.cz
Mapa: Mapa
Šipka
Poptávkový formulář
 
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poptávka: